Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Положення про Філію

Сертифікат

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад вчителів

Освітні програми, що реалізуються у закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Правила прийому до закладу

Мова освітнього процесу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Навчальний план  Дзвониської філії Тиврівського ліцею на 2023 - 2024 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу освіти

Фінансова звітність

Замовлення підручників

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Булінг

    https://drive.google.com/file/d/1nAFa6uRIkex0hNjK3SCNfpO8TRvZA0nu/view?usp=sharing